Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de schoonheidsinstituut en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanning Schoonheidsinstituut

Onze schoonheidsinstituut zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De schoonheidsinstituut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk melden. Dat kan via de mail en telefonisch. Als wij de telefoon niet opnemen kunt u voicemail inspreken, SMS sturen of een mail sturen naar info@salonfeelsmooth.nl. Uiterlijk 24 uur vooraf de afgesproken afspraak.

Indien deze verplichting niet of niet tijdig wordt nagekomen door de klant, mag Feel Smooth 50% van de afgesproken behandeling door berekenen aan de klant.

Indien de klant meer dan vijf minuten later dan afgesproken tijd in de salon arriveert, mag Feel Smooth de verloren tijd inkorten op de behandeling. En toch het gehele afgesproken geld bedrag berekenen. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch 50% van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

Betalingen

Om no-shows zoveel mogelijk te beperken wordt bij het inplannen van een afspraak een aanbetaling van 50% worden gevraagd. U bent verplicht om 24 uur van tevoren te annuleren of te verplaatsen zodat wij voldoende ruimte hebben om andere klanten in te plannen, anders zijn wij helaas genoodzaakt de 50% aanbetaling in te vorderen en zal dus niet worden terugbetaald.

Mocht wij telefonisch niet bereikbaar zijn dan mailen naar info@salonfeelsmooth.nl.

Feel Smooth vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar op de site en vermeld prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. Deze prijzen zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/ of zolang de voorraad strekt. En niet geldig i.c.m. andere acties/ aanbiedingen.

Voorwaarden termijnbetaling

 • Feel Smooth mag ten alle tijden, zonder opgave van rede, beslissen om geen betalingtermijn aan te gaan met een klant.
 • Feel Smooth bepaalt van tevoren in hoeveel termijnen er betaald mag worden en communiceert dit van tevoren met de klant.
 • Het beëindigen van de termijnbetaling kan niet tussendoor/eerder dan de betaling termijnen. Reeds betaalde termijnen worden niet terugbetaald aan de klant.
 • Wordt de betaling niet of te laat voldaan, dan ontvang de klant binnen 14 dagen een herinnering per mail. Wordt daarna nog niet aan de betalingsverplichting voldaan, dan heeft Feel Smooth het recht een incassoprocedure te starten en/of de overeenkomst per direct te beëindigen. De klant is verplicht de nog niet betaalde betalingen te voldoen incl. evt. incassokosten.
 • Feel Smooth heeft het recht de behandelingen niet te verrichten als de openstaande saldo niet betaald is.
 • De abonnementen zijn persoonsgeboden en kunnen niet door meerdere mensen gebruikt worden

Persoonsgegevens en Privacy

Bij Feel Smooth staat de privacy van bezoekers die de salon en website gebruikt hoog in het vaandel. Wij zullen er ook alles aan doen om deze privacy te kunnen beschermen. In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met de privacy van bezoekers m.b.t. gebruik van de websites van Feel Smooth. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de eisen die de AVG stelt. Op onze privacyverklaring is het Europees recht van toepassing.

De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand. (geautomatiseerd systeem) De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Feel Smooth verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (mobiel en/ of huisnummer)
 • E-mailadres
 • etniciteit
 • Belangrijke aspecten omtrent de behandeling en beleving in de salon

Feel Smooth verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uw afspraken te kunnen plannen
 • Uw spaarpunten te kunnen bepalen/ verwerken
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te kunnen bellen en/ of e-mailen voor afspraakherinneringen en afspraakbevestigingen en lopende acties
 • U beleving in de salon te verbeteren/versterken.

Feel Smooth bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

 • Personalia: Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na u laatste afspraak. Daarna worden uw gegevens verwijderd. Indien u bonnen op naam heeft ontvangen, worden deze gegevens 7 jaar bewaard omwille wettelijke verplichtingen
 • Contact en adres gegevens: Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na u laatste afspraak. Daarna worden uw gegevens verwijderd. Ook hierbij indien u bonnen/ facturen op naam wilt ontvangen met adresgegevens worden deze 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.

Aansprakelijkheid

Feel Smooth is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van Feel Smooth is uitgegaan van de cliënt verstrekte onjuiste en/ of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden en vrijetijdsbesteding. Feel Smooth is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht aan de salon.

Beschadiging en diefstal

Onze schoonheidsinstituut heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur en of producten beschadigt. Wij melden diefstal altijd bij de politie en doen aangifte.